Matury poprawkowe

24.08.2021 r. (wtorek) odbędą się matury poprawkowe. Absolwenci, którzy zadeklarowali udział w egzaminie proszeni są o zgłoszenie się w szkole o godz. 8.30.

Absolwenci technikum wchodzą wejściem od boiska (egzamin z j. angielskiego – wejście główne).

Absolwenci LO wchodzą wejściem głównym. Pamiętajcie o zabraniu dowodu osobistego, maseczki, czarnego długopisu (na matematykę – linijka, cyrkiel i kalkulator prosty).