Matura

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW!

a

Informator dotyczący Egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępny jest POD TYM LINKIEM.

a

 

Komunikaty i informacje Dyrektora CKE dotyczące Egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępne są POD TYM LINKIEM.

 

 

 

Instrukcja składania  e-deklaracji w systemie ZIU dostępna jest POD TYM LINKIEM.

a

a

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022:

  • Deklaracja A – dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2021/2022 i w 2022 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2)  absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.
  • Deklaracja B –  dla: (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
  • Deklaracja C – dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

a

Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 (harmonogram, informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu itp.) można uzyskać TUTAJ

a

a