Mam Haka Na Raka

Zespół Szkól im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie bierze udział w 7 edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”.

 

Idea programu:

 

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych.

Istotą programu jest zaktywizowanie młodzieży w proces budowania świadomego zdrowotnie społeczeństwa, którego obywatele będą przestrzegać zasad zawartych w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem oraz będą wykonywać regularne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

Koncepcja programu oparta jest na idei: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zgodnie z nią młodzież podejmuje różnorodne działania edukacyjne wśród społeczności lokalnej, promuje zdrowy styl życia oraz zachęca do wykonywania badań profilaktycznych.

Efektem każdej edycji jest ogólnopolska kampania społeczna zaprojektowana przez uczestników programu.

 

Zespoły biorące udział w programie:

 

„Słodziaki”   – Technikum Nr 1

Dawid Jastrzębski, Konrad Kosno, Aleksandra Kubacka, Konrad Szubert, Konrad Szulczyński.

 

„Antychłoniaki” – III LO

Ilona Rutkowska, Agata Czuba, Martyna Machaj, Dominika Malinowska

 

„Hakowiczki” – III LO

Natalia Wójciak, Roksana Wolska, Julia Babiej, Kornelia Wojciechowska

 

Opiekunem wszystkich zespołów jest Pani Marta Kuropatnicka.

 

Etapy programu:

 

    I etap – działania edukacyjne w regionach:

 • przeprowadzenie lekcji w klasie
 • przeprowadzenie akcji w środowisku lokalnym
 • pozyskanie lokalnych patronów i partnerów programu
 • pozyskanie sponsorów
 • współpraca z lokalnymi mediami
 • zorganizowanie „Dnia Hakowicza”
 • zamieszczanie sprawozdań z bieżących działań na stronie programu
 • uzupełnianie ankiety
 • zbieranie podpisów na listach „Zachęcę jedną osobę do wykonania badań profilaktycznych”
 • wysłanie sprawozdań z działań do 28 lutego 2014

II etap – warsztat kreatywny

 • na podstawie wysłanych sprawozdań do drugiego etapu przejdzie 80 zespołów
 • wyłonione zespoły będą 28 marca 2014 roku uczestniczyć w Warsztacie Kreatywnym z zakresu marketingu i reklamy;
 • kolejnym zadaniem drugiego etapu jest przygotowanie projektu kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki nowotworów układu chłonnego czyli chłoniaków
 • uczestnicy drugiego etapu o jego wynikach dowiedzą się podczas Uroczystej Gali, która odbędzie się 13 czerwca 2014 w Warszawie