List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Poniżej zamieszczony został list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty skierowany do Dyrektorów i Nauczycieli.

a

List DKO do Dyrektorów i Nauczycieli z 2.11.2020 r.