List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Poniżej zamieszczony został list Dolnośląskiego Kuratora Oświaty skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców.

a

List DKO do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców z dnia 11 września 2023 r.