Głogowskie Święto Biegania

W pięknym głogowskim parku Południowym odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Około pół tysiąca uczestników! brało udział w biegach przełajowych ze szkół wszystkich typów  powiatu głogowskiego.

Wzorowo organizacyjnie, pod patronatem Starosty Głogowskiego zawody organizował miejski Szkolny Związek Sportowy w Głogowie.

Przy bardzo sprzyjającej pogodzie, w duchu fair play, dopingu kibiców, rywalizowały dziesięcioosobowe drużyny szkolne dziewcząt i chłopców. Trasa  w zależności od pionu szkoły liczyła od 600 m do 1000 m.

a

Szkoły ponadgimnazjalne:

dziewczęta:

1m Zespół Szkół im. Wyżykowskiego

2 m II Liceum Ogólnokształcące

3 m Zespół Szkół Ekonomicznych

chłopcy:

1 m Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego

2 m Zespól Szkol Samochodowych i Budowlanych

3 m I Liceum Ogólnokształcące

a

Szkoły gimnazjalne

dziewczęta:

1m. Gimnazjum 2 2m Gimnazjum 5 3m .Gimnazjum Jerzmanowa

chłopcy:

1m. Gimnazjum 2 2m. Gimnazjum 3 3m. Gimnazjum w Kotli

a

Szkoły Podstawowe

dziewczęta :

1m. SP 12 2. SP 10 3. SP 14

chłopcy:

1m. SP 10 2m. SP Jerzmanowa 3m. SP 12

 

Bardzo cieszy mnie jako trenera lekkiej atletyki, ale przede wszystkim nauczyciela, wysoka frekwencja uczestników i zaangażowanie nauczycieli  w propagowaniu tej najprostszej formy ruchu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 Aktywność fizyczna zaszczepiona w jak najmłodszym wieku będzie procentowała w postaci zdrowego i efektywnego w przyszłej pracy  społeczeństwa. – T. Karpowicz.

a

1tl 2tl 3tl 4tl 5tl 6tl