„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

q

W ramach realizowanego programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w powiecie głogowskim, na naszym szkolnym obiekcie lekkoatletycznym odbywały się cykliczne zajęcia i zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.

a

Zawody odbywały się w piątki, gdzie startowała liczna grupa najmłodszych adeptów lekkiej atletyki oraz wszystkich chętnych do sprawdzenia swojej dyspozycji szybkościowej lub wytrzymałościowej. Imprezy lekkoatletyczne miały również charakter integracyjny, w formie zabawowej startowy dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Nasi uczniowie w formie wolontariatu organizowali i sędziowali te zawody.

a

a1 b1 c1 d1 e1