Kształcenie na odległość

Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 i 492) od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

a

Strona zawiera materiały do wykorzystania w procesie kształcenia na odległość dla niektórych klas Technikum nr 1 w Zespole Szkół im J. Wyżykowskiego w Głogowie

a

Klasa 1:

26.03.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Płyta główna

31.03.2020 – 1T 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar napięcia i prądu stałego

02.04.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Procesory

07.04.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar napięcia i prądu przemiennego

07.04.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Pamięć RAM i ROM

16.04.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Magistrale i gniazda rozszerzeń

21.04.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar rezystancji i impedancji

21.04.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Dyski twarde

28.04.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar mocy i energii

28.04.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Pamięci półprzewodnikowe

30.04.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Napędy optyczne

05.05.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar częstotliwości, czasu i przesunięcia fazowego

05.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Monitor CRT

07.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Monitor LCD

12.05.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi – Pomiar temperatury

12.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Monitor plazmowy

14.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Monitor OLED

19.05.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar ciśnienia

21.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Interfejsy urządzeń peryferyjnych

26.05.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar siły i naprężenia

26.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Zasilanie komputera

28.05.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Zasilacze UPS

02.06.2020 – 1TA 1TD – Przyrządy i systemy pomiarowe – Pomiar parametrów ruchu

02.06.2020 – 1TB 1TE – Urządzenia techniki komputerowej – Chłodzenie komputera

a

Klasa 2:

25.03.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Multipleksery

26.03.2020 – 2TF – Pracownia telekomunikacyjnych urządzeń dostępowych – ConfigMan HELP

27.03.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Abonenckie zespoły liniowe

30.03.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Układy przyłączania łączy międzycentralowych

31.03.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Demultipleksery

31.03.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Obwody nieliniowe z elementami elektronicznymi

01.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Przetworniki kodów – pojęcia podstawowe

03.04.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Komutator przestrzenny i komutator czasowy

06.04.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Komutator przestrzenno-czasowy

07.04.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Obwody nieliniowe z elementami ferromagnetycznymi

07.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Kodery i dekodery

08.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Transkodery

15.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Sumatory

17.04.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Sterowanie centralą

20.04.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Definicja sieci dostępowych

20.04.2020 – 2TA – Programowanie sterowników – Opis części składowych środowiska TIA Portal

21.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Komparator

21.04.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Pojęcie stanu ustalonego i stanu nieustalonego

24.04.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Model odniesienia DSL

27.04.2020 – 2TA – Programowanie sterowników – TIA Portal – pierwszy projekt

27.04.2020 – 2TF – Abonencke urządzenia komutacyjne – Rozwój standardów DSL i przyczyny zakłóceń transmisji w systemach DSL

28.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Jednostka arytmetyczno-logiczna

28.04.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Warunki początkowe. Prawa komutacji

29.04.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Liczniki

04.05.2020 – 2TA – Programowanie sterowników – TIA Portal – tworzenie funkcji i bloków danych

04.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Architektura systemów ADSL oraz modulacje sygnałów

05.05.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Scalone liczniki asynchroniczne

05.05.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RL

08.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Standardy ADSL2 oraz ADSL2+

08.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Systemy VDSL oraz VDSL2

11.05.2020 – 2TA – Programowanie sterowników – TIA Portal – rodzaje bloków danych

12.05.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Scalone liczniki asynchroniczne c.d.

12.05.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Stała czasowa obwodu RL

15.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Definicja linii długiej

18.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Schemat zastępczy linii długiej, linia długa bezstratna

19.05.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Scalone liczniki synchroniczne

19.05.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Zwarcie obwodu RL przy warunku początkowym niezerowym

22.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Własności linii długiej

25.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Dopasowanie linii długiej do generatora. Rodzaje linii długiej

25.05.2020 – 2TA – Programowanie sterowników – TIA Portal – wgrywanie projektu do sterownika

26.05.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Budowa i zasada działania rejestrów

26.05.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Stan nieustalony w dwójniku szeregowym RC

29.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Graficzna metoda analizy stanów nieustalonych (metoda Bergerona)

29.05.2020 – 2TF – Abonenckie urządzenia komutacyjne – Kształt napięcia na końcach linii bezstratnej pobudzonej skokiem jednostkowym, obciążonej dwójnikiem o charakterze reaktancyjnym przy dopasowaniu na wejściu

02.06.2020 – 2TA – Układy cyfrowe – Rejestry scalone

02.06.2020 – 2TF – Podstawy elektrotechniki i elektroniki – Zwarcie obwodu RC przy warunku początkowym niezerowym

a

Klasa 3:

27.03.2020 – 3TF – Pracownia systemów telekomunikacyjnych – ConfigMan HELP

30.03.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Rodzaje optycznych systemów komutacyjnych

30.03.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Systemy z komutacją ścieżek

06.04.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Optyczne elementy komutacyjne: komutatory

20.04.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Optyczne pola komutacyjne

27.04.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Systemy z komutacją pakietów

04.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Wprowadzenie do systemów PDH

04.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – System pierwszego rzędu – PCM-30

11.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Systemy rzędu drugiego

11.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Systemy rzędu trzeciego i czwartego

18.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Dopełnienie w systemach PDH

25.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Koncepcja systemu SDH

25.05.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Struktura ramki i zasada zwielokrotniania w systemach SDH

01.06.2020 – 3TF – Sieci i systemy transmisyjne – Urządzenia SDH

a

Klasa 4:

25.03.2020 – 4TH – Użytkowanie komputera – Funkcja ROOT

27.03.2020 – 4TH – Użytkowanie komputera – Funkcja GIVEN-FIND

01.04.2020 – 4TH – Użytkowanie komputera – Obliczenia na liczbach zespolonych

03.04.2020 – 4TH – Użytkowanie komputera – Obliczenia z wykorzystaniem jednostek miar

08.04.2020 – 4TH – Użytkowanie komputera – Funkcja SOLVE oraz LSOLVE

17.04.2020 – 4TH – Użytkowanie komputera – Funkcje interpolacji