Korowód Historyczny

21 czerwca 2016 r. utożsamiając się ze społecznością szkolną wszystkich głogowskich szkół, braliśmy udział w reaktywowanym po wielu latach Korowodzie Historycznym. a

Więcej w zakładce Z życia szkoły.