Konsultacje z nauczycielami

Przypominamy, że w środę, 25 października 2023 r. odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami uczniów naszej szkoły oraz konsultacje z nauczycielami według następującego harmonogramu:

 

16.30 – Rada Rodziców (czytelnia);

 

17.00 – Spotkania z wychowawcami;

 

17.15 – 18.30 – Konsultacje z nauczycielami.