Zajęcia z edukacji mundurowej klasy Ia na terenie Zakładu Karnego w Głogowie

Pierwsza część zajęć miała formę prelekcji a dotyczyła organizacji i warunków pracy w zakładzie karnym. Następnie przy pomocy prezentacji multimedialnych zostały przedstawione rodzaje zakładów karnych na terenie województwa dolnośląskiego.

W drugiej części zaprezentowano umundurowanie i oprzyrządowanie pracownika służb więziennych pomocne podczas eskorty więźniów. Uczniowie mogli przymierzyć hełmy, kamizelki ochronne, ćwiczyli posługiwanie się kamerą termowizyjną itp.

Trzecia część zajęć dotyczyła pracy z psem – tropicielem narkotyków i środków odurzających. Opiekun omówił jak wygląda praca z psem oraz zaprezentowane jego umiejętności.

Na koniec zajęć młodzież poznała wymagania rekrutacji do służby więziennej.

a

Zdjęcia dostępne są w GALERII.