Zajęcia kształtujące umiejętność strzelania

W ramach edukacji mundurowej klasa Ia uczestniczyła w zajęciach kształtujących umiejętność strzelania z broni automatycznej.

a

Na wstępie uczniowie przeszli krótki instruktaż, który obejmował zasady bezpiecznego posługiwania się bronią, postawy strzeleckie oraz naukę celowania. Po odbyciu niezbędnego szkolenia nastąpiła zasadnicza część zajęć czyli strzelanie z karabinka szturmowego „Beryl”, który stanowi podstawowe wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. Na zakończenie odbył się wykład dotyczący stopni wojskowych w Wojsku Polskim.

a

Zajęcia zostały przeprowadzone na terenie 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie.

a

Zdjęcia można zobaczyć TUTAJ.

a