V Turniej Strzelecki

10.11.2017 uczniowie klas mundurowych uczestniczyli w V Turnieju Strzeleckim o puchar przechodni Dowódcy 23 pa w Bolesławcu. Konkurencje konkursowe obejmowały: strzelanie z broni pneumatycznej śrutowej, bieg drużynowy z przeszkodami na 2,5 km. (z elementami OSF). Młodzież uczestniczyła również w punktach nauczania: budowa i nauka rozkładania i składania broni długiej i krótkiej, budowa i uzbrojenie granatów, ładowanie i rozładowanie magazynka, ścieżka saperska, rzut granatem, musztra pojedynczego żołnierza, musztra drużyny i plutonu. Naszą szkołę reprezentowały cztery drużyny z klas IIIa, IIa, Ib, Ia.

a