Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia jest zawsze ważnym przeżyciem, ponieważ oficjalnie stajemy się częścią szkoły. W Miejskim Ośrodku Kultury uroczystość ta odbyła się 18 grudnia. Jednym z punktów tego wydarzenia, był pojedynek klas, które reprezentują zawody związane z mundurem. Górnicy odśpiewali pieśń „Górnicza Brać”, my – mundurówka „Marsz Pierwszej Brygady”. Podczas uroczystości nagrodzone zostały również uczennice Naszej klasy za zajecie I i II miejsca w konkursie wiedzy o patronie szkoły, czyli Bohaterach Westerplatte.