Charakterystyka technika górnika

Technik górnictwa podziemnego


Kwalifikacje:

M.11. Eksploatacja złóż podziemnych,

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

 

Technik górnictwa podziemnego to kierunek kształcenia, który wyposaży każdego ucznia w wiadomości i umiejętności pozwalające na przygotowanie do pracy w charakterze operatora maszyn i urządzeń górniczych. Program nauczania w tym zawodzie został dostosowany do potrzeb oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. a treści nauczania, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, zostały rozszerzone o zagadnienia z zakresu automatyki przemysłowej i elektroniki.
Praktyczną naukę zawodu, praktyki zawodowe i specjalizacje organizujemy w zakładach KGHM Polska Miedź S.A. lub w innych sprawdzonych firmach stale współpracujących ze szkołą.
W ramach realizowanych projektów unijnych organizowane są zajęcia pozalekcyjne pozwalające rozszerzyć zainteresowania ucznia, uzupełnić wiedzę z wybranych przedmiotów, jak również realizować jego pasje sportowe i artystyczne. Organizujemy również wycieczki zawodoznawcze.
Naukę teoretyczną sprawdzamy w praktyce w pracowniach zawodowych, w tym w dwóch w pełni skomputeryzowanych z odpowiednimi programami edukacyjnymi.
Uczymy nowocześnie i efektywnie. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie.

 

U nas sam wybierzesz obowiązkowe rozszerzenie z przedmiotów ogólnokształcących.

Oferujemy język angielski, niemiecki lub francuski.

 

W trakcie rekrutacji punktujemy: język polski, język obcy, dwa przedmioty z najlepszymi ocenami spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, informatyki i WOS-u.