Zajęcia na lodowisku

Młodzież z naszej szkoły w ramach urozmaicenia zajęć z wychowania fizycznego oraz integracji, wykorzystuje infrastrukturę rekreacyjno – sportową naszego miasta.

Zajęcia na lodowisku podczas sezonu zimowego mają zachęcić do wypełniania czasu wolnego oraz propagować zdrowy aktywny styl życia obecnie i w przyszłości.

Klasy Ia i Itg z powodzeniem radziły sobie na łyżwach, wspólne zabawy i zawody bardzo bobrze wpłynęły na stan opanowania umiejętności poruszania się po lodzie.

a

lodowisko1 lodowisko2

lodowisko3