Informacja dot. matury poprawkowej.

Pisemne egzaminy są przeprowadzane w centrach egzaminacyjnych 27 sierpnia 2013 r. (wtorek) o godz. 900

 

Zdający przystępujący do egzaminu  pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 815 z dowodem tożsamości.

Informacji w ramach Centrum Egzaminacyjnego w Głogowie udziela sekretariat szkoły, tel. 76 833-20-48