Wstęp

W lutym 1997 roku otrzymaliśmy certyfikat Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W Polsce jest ok. 140 szkół stowarzyszonych. W woj. dolnośląskim szkoły z Jeleniej Góry, Wrocławia, Lubina (I LO), Polkowic (Zespół Szkół) i z Głogowa (III LO).

Jako szkoła współpracujemy z inną szkołą stowarzyszoną, mianowicie z Zespołem Szkół w Polkowicach oraz współpracowaliśmy z Obsgymnasiet w Laholm ze Swecji.

Realizujemy międzynarodowy projekt UNESCO-BSP-Baltic Sea Project. Projekt ten zrzesza młodzież wszystkich (9) państw nadbałtyckich i współpracuje z innymi podobnymi projektami m.in. projektem Morza ¦ródziemnego i Karaibskiego.

W ramach BSP realizowane są liczne programy – my jako III LO realizujemy:

 • Bird ecology – ekologia ptaków
 • Proecological studies – studia fenologiczne związane ze zmiennościami pór roku
 • Rivers – Rzeki (badamy rzekę Odrę)
 • Water quality – jakość wody
 • Air quality – jakość powietrza za pomocą skali porostowej
 • Coast Watch – ochrona wybrzeża (to realizują szkoły nad Bałtykiem)
 • Environmental historyczny – historia środowiska (to stosunkowo najnowszy projekt, bo z początku 2000 roku)

My realizujemy od dawna 4 programy, a szczegółowiej zainteresowaliśmy się 5 programem a Opiekunem programów BSP jest Pani Danuta Mądroszkiewicz

W ramach BSP wydawany jest biuletyn BSP – tzw. Newsletter, w którym wielokrotnie były zamieszczane informacje o przedsięwzięciach klas ekologicznych. Czasopismo wydawane jest w języku angielskim, oryginały pisane były przez panią Danutę Mądroszkiewicz oraz przez uczniów klasy ekologicznej a tłumaczone przez nauczycieli j. angielskiego (a czasem przez samych uczniów). Za wyróżniającą pracę klas ekologicznych młodzież III LO uczestniczyła w 2 międzynarodowych konferencjach UNESCO – BSP.

Pierwsza miała miejsce w Danii, w Sondenbag nad Morzem Bałtyckim (2000 rok).

Druga odbyła się w Niemczech w Plon (2003 rok).

Konferencje odbywają się co 3 lata i wówczas zmienia się prowadzący koordynację nad programem. Obecnie Polska sprawuje pieczę nad nim, z główną koordynatorką jest Pani doktor Jolanta Mol z II LO im. Marii Konopnickiej.

Do każdej konferencji należało coś przygotować, ponieważ każda przebiegała pod innym hasłem – i tak w Danii odbyła się pod hasłem „Zrównoważonego rozwoju” a w Niemczech pod hasłem „Historia środowiska – wczoraj, dziś, jutro”. Po każdej konferencji były przygotowywane materiały, w których były zawarte nasze prace.

W ramach UNESCO młodzież III LO wielokrotnie wyjeżdżała na różne obozy językowe np.: j. francuskiego, niemieckiego, angielskiego. Obozy te prowadzone są przez nauczycieli z danych krajów. Na obozach tych młodzież zdobywała szlify z danego języka i miło spędzała czas. Nawiązywały się przyjaźnie.

Jako szkoła stowarzyszona zobowiązani jesteśmy do realizacji i obchodów różnych uroczystości – i tak czciliśmy:

 • międzynarodowy Rok Gór (2001)
 • międzynarodowy Rok Ludzi starszych (2002)
 • międzynarodowy Rok Wody (2003)
 • międzynarodowy Rok Sportu (2005)

Co roku obchodzone są różne dni np.:

 • Międzynarodowy dzień języka ojczystego (21. III)
 • Międzynarodowy dzień poezji (21. III)
 • Międzynarodowy dzień wody (22. III)
 • Międzynarodowy dzień zdrowia (7. IV)
 • Światowy dzień książki i wydawnictw (23. IV)
 • Międzynarodowy dzień ziemi (22. IV) – tradycja naszej szkoły
 • Światowy dzień rodziny (15. V)
 • Światowy dzień literatury (8. IX)
 • Międzynarodowy dzień ochrony warstwy ozonowej (6. IX,)
 • Międzynarodowy dzień pokoju (21. IX)
 • Międzynarodowy dzień ludzi starszych (1. X)
 • Międzynarodowy dzień tolerancji (16. XI)
 • Międzynarodowy dzień walki z AIDS (1. XII)
 • Międzynarodowy dzień ustanowienia praw człowieka (10.XII)

Również w ramach UNSCO obyło się wiele konferencji na różne tematy m.in. tolerancji, edukacji, w których uczestniczyli nauczyciele III LO oraz uczniowie.
Polski Komitet ds. UNESCO mieści się w Warszawie i wydaje biuletyn „UNESCO i My”, natomiast Międzynarodowy Komitet ds. UNESCO mieści się w Paryżu wydaje „Kurier UNESCO”, „Earth focus”, „Connect” oraz Newsletter of UNESCO sector „Education today”.

Działania Szkolnego Klubu UNESCO

 1. Przygotowanie godzin wychowawczych (lub materiałów) w klasach pierwszych na temat ONZ i UNESCO.
 2. Konkurs wiedzy o strukturach ONZ, głównych założeniach UNESCO dla uczniów klas pierwszych.
 3. Nawiązanie współpracy z Polską Federacją Klubów i Centrów UNESCO.
 4. Debata na temat: „Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych potrzebna jest współczesnemu światu?.( Debata dla uczniów klas maturalnych).
 5. W Dzień Niepodległości – akcja pracownicy i uczniowie szkoły podkreślają swój patriotyzm biało – czerwonymi wstążeczkami przypiętymi do ubrań.
 6. Sesja popularno – naukową na temat: „Miejsce Polski w Europie na przestrzeni wieków X – XX”.
 7. Akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących.
 8. Współpraca przy organizacji Dni Otwartych Drzwi Szkoły (członkowie Szkolnego Klubu UNESCO zajmują się gośćmi, informując o działalności SKU)
 9. Organizowanie debaty na temat Unii Europejskiej: „Korzyści i zagrożenia związane z wejściem Polski do tej wspólnoty”.

Uczestnictwo w internetowej konferencji na tematy:

 1. O Tolerancja i porozumienia bez granic.
 2. O Zdrowa żywność i zdrowe żywienie.
 3. Opracowywanie materiałów okolicznościowych (rocznice, święta) w formie gazetek, jednodniówek i referatów, przez młodzież do ewentualnego wykorzystania na lekcjach wychowawczych i w celach informacyjnych.
 4. Organizowanie konkursu o Głogowie, mającego na celu wyłonienie ucznia z predyspozycjami na przewodnika miasta.
 5. Udział uczniów naszej szkoły w wakacyjnych obozach językowych organizowanych przez UNESCO i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 6. Udział przedstawicieli Szkolnego Klubu UNESCO „w Konferencji Szkół Stowarzyszonych UNESCO „Młodzież Europy”.