Osiągnięcia

Zajęcie IV miejsca w finale Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego w Katowicach

Zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Federację Zielonych w Szczecinie oraz Zakłady Chemiczne „Police 1A”,

Udział w finale ustnym Olimpiady Języka Niemieckiego na szczeblu okręgowym,

Zajęcie II miejsca w finale okręgowym konkursu Poezji i Prozy Francuskiej,

Wyróżnienie dla 2 zespołów w ogólnopolskim konkursie historycznym organizowanym przez Fundację im. S. Batorego,

Zwycięstwo drużynowe i indywidualne w II Głogowskim Konkursie Ekologicznym,

Zwycięstwo w konkursie Piosenki Angielskiej w Lubinie,

II miejsce w województwie „Najlepiej pracujące koło LOP”

Lata 2003/2004

II miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego w Katowicach (sesja posterowa),

II miejsce w województwie „Najlepiej pracujące koło LOP”

I i II miejsce w konkursie powiatowym LOP „Najgrubsze drzewo”

I miejsce w konkursie powiatowym PCK o honorowym Krwiodawstwie.

Lata 2004/2005

I miejsce w głogowskim konkursie LOP na najgrubsze drzewo w kategorii jesion.

udział w finale ogólnopolskiego konkursu ekologicznego w kategorii edukacja ekologiczna

III miejsce w Międzynarodowym Programie GREEN- badania rzek zorganizowanym przez Międzynarodową Fundację Ochrony środowiska w Warszawie.

Lata 2005/2006

Dwa II miejsca w konkursie wojewódzkim LOP: fotograficznym i plastycznym

I miejsce w konkursie powiatowym LOP „Najgrubsze drzewo w powiecie głogowskim”.

III miejsce jako szkoła w konkursie ekologicznym Starostwa powiatowego w Głogowie (projekt strony internetowej).

II i III miejsce indywidualne w kategorii „Kontrowersyjny problem w powiecie głogowskim” konkursu powiatowego LOP.