Historia

Historia III Liceum Ogólnokształcącego

a

Początki szkoły „Za Odrą” sięgają lat 50- tych XX wieku, kiedy to władze wojewódzkie w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego zdecydowały się utworzyć w 1959 roku w Głogowie Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Na jej siedzibę wyznaczono budynek przy ulicy Obozowej 3, a organizację oddano w ręce doświadczonego organizatora szkół Józefa Hołowczyca.

a

Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój szkoły. Po dziesięciu latach pracy dorobek przedstawiał wielohektarowe gospodarstwo pełne zieleni, z sześcioma budynkami warsztatowymi, salą gimnastyczną, boiskami sportowymi oraz obiektami gospodarczymi. Istniała Państwowa Szkoła Techniczna oraz Technikum Budowlane dla Pracujących. Funkcję dyrektora przejął mgr Edward Rybak.

a

W 1969 roku z okazji XXV – lecia PRL, wręczono szkole sztandar z nadaniem jej imienia Bohaterów Westerplatte. Szkoła stanęła w obliczu konieczności przeprofilowywania się. Nastąpiły też zmiany kadrowe, a stanowisko dyrektora objął w 1976 roku mgr Mieczysław Banaś. Warsztaty szkolne przejął Zespół Szkół Samochodowych, a budynek internatu został zamknięty.

a

W roku szkolnym 1976/1977 rozpoczyna swoją działalność Studium Wychowania Przedszkolnego. Dla dyrekcji jest to wymagający bardzo wielu zabiegów reorganizacyjnych fakt, dla kadry pedagogicznej okres intensywnej pracy nad doskonaleniem swojego warsztatu w zupełnie nowych warunkach. Wszyscy jednak bazują na tym, co juz zostało zrobione. Wartości moralnych, ideowych i tradycji nie przekreśla bowiem inny profil kształcenia. W ostateczności liczy się człowiek i jego dokonania.

a

Decyzją Legnickiego Kuratora Oświaty z dn.1.09.1984 roku przekształcono szkołę w Studium Nauczycielskie, przygotowujące młodzież do pracy w szkole podstawowej na kierunkach nauczanie początkowe, a w późniejszych latach na wychowaniu fizycznym i plastycznym oraz nadal do pracy w przedszkolach na kierunku wychowanie przedszkolne. Pomimo zmian programowych szkoła zachowała kultywowanie nadal tych samych tradycji. Proces dydaktyczny przebiegał na trzech podstawowych płaszczyznach : pracy lekcyjnej, praktyk pedagogicznych oraz działalności pozalekcyjnej.

a

W latach 1991-92 MEN wystosowało projekt przyspieszonej likwidacji SN-ów, czego efektem było przekształcenie szkoły w III LO. Funkcję dyrektora nowoutworzonego liceum przejął mgr Jan Zubowski.

a

W 2004 roku III Liceum Ogólnokształcące włączono w skład Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie, jako następstwo reorganizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Szkoła stanęła przed kolejnym wyzwaniem, wykorzystując efekty synergii, czyli siły, która została dodatkowo wyzwolona przy połączeniu dwóch szkół. Funkcję dyrektora nowego zespołu objęła pani mgr Stefania Kramarzewska, która umiejętnie łączyła dorobek, propagowane wartości i tradycje obu szkół.

a

W kolejnych latach, zgodnie z zapotrzebowaniami młodzieży, powstają w szkole nowe kierunki kształcenia m.in. technik teleinformatyk, technik górnik, technik hutnik, technik wiertnik oraz klasa mundurowa, klasa mistrzostwa sportowego i klasa piłki nożnej.

a

Budynek szkoły przy ul. Wita Stwosza 3a zmienia się przez lata dzięki sukcesywnym remontom, ciągłej modernizacji oraz nieustannemu doposażaniu pracowni przedmiotowych i bazy dydaktycznej.

a

„Młodemu pokoleniu trzeba dać korzenie i skrzydła” jak mawiał Zbigniew Herbert. Zgodnie ze słowami poety dajemy naszym uczniom korzenie, czyli wielkie dziedzictwo przeszłości, system wartości tworzony przez wieki i skrzydła, czyli ideały, którymi powinni kierować się w dorosłym życiu. Ten, kto otrzymał korzenie i skrzydła wie, skąd wyszedł, ale potrafi również tworzyć przyszłość.

a

W duchu tych idei niezmiennie, od lat wychowujemy któreś już z kolei pokolenie głogowian, mieszkańców powiatu głogowskiego i ościennych województw.

a

Absolwent naszej szkoły to człowiek dla którego takie stare wartości jak dobro, mądrość, piękno i prawda, nie leżą tylko w sferze deklaracji, ale są tworzone przez całe życie.