Dla kandydatów

W roku szkolnym 2024/2025 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte oferujemy naukę w następujących klasach: 

  • ogólnej z uzupełniającą edukacją mundurową, która od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością;
  • ogólnej z uzupełniającą edukacją prozdrowotną.

a

Każda klasa w III LO realizuje edukację ogólną, którą dopełniają wybrane przez ucznia przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Klasa ogólna z uzupełniającą edukacją mundurową  niezmiennie, od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem na rynku edukacyjnym. 

Uzupełnieniem edukacji ogólnej w klasie mundurowej są zajęcia prowadzone przez przedstawicieli służb mundurowych przybliżające specyfikę pracy w tych zawodach.  Atutem  naszej szkoły jest własna strzelnica.

a

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym funkcjonuje w naszej szkole klasa o profilu prozdrowotnym.

a

Uzupełnienie w edukacji prozdrowotnej  obejmuje  zagadnienia takie jak: zdrowy styl życia, ekologia, dietetyka, pielęgnacja urody z elementami  kosmetologii oraz pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami pielęgniarstwa.

W tych działaniach wspiera nas PANS w Głogowie.  

Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. 

Jest to klasa dla osób poszukujących nowych rozwiązań, pełnych empatii  oraz takich, które dbają o siebie i środowisko. 

a

Niezaprzeczalnym atutem Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego jest panująca w nim atmosfera, którą tworzy cała społeczność szkolna. Jesteśmy placówką otwartą, przyjazną, podtrzymującą tradycje i stawiającą na kreatywność.

a

„WYŻYK” to  naprawdę dobry wybór!

a

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą kierunków kształcenia

oraz do obejrzenia filmów o naszej szkole.

 

a

a

Starsze filmy: