Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy

Dyrekcja i wychowawcy klas Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
w roku szkolnym 2018/2019:

 

Dyrektor:
mgr Stefania Kramarzewska
a

Wicedyrektorzy:
mgr Iwona Klimczak
mgr inż. Piotr Rossa

a

Wychowawcy klas:

  III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
 
  1a – mgr inż. Joanna Nowak
  1b – mgr Ewa Czajkowska
 
  2a – mgr Adrianna Kurosz 
  2b – mgr Anna Kołodziej
 
  3a – mgr Monika Mihułka 
  3b – mgr Piotr Lenort
  3c – mgr Joanna Bojko
 
  Technikum nr 1
 
  1Ta – mgr Marzena Struzik-Szwed
  1Tf – mgr inż. Sergiusz Wardziński
  1Tg – mgr inż. Justyna Szewczyk
  1Th – mgr Irena Lodczyk
 
  2Tf – mgr Edyta Więckowska – Cymbaluk
  2Ta – mgr inż. Joanna Jacenik
  2Tg – mgr inż. Gabriela Szuba-Somerska
  2Th – mgr Barbara Szumna
 
  3Tf – mgr Anna Masternak
  3Tg – mgr Małgorzata Czarnik
  3Th – mgr Danuta Koszela
 
  4Tf – mgr inż. Maciej Paluch
  4Tg – mgr Agnieszka Hawro
  4Th – mgr Iga Kłosowska – Piekarska
  4Tw – mgr Andrzej Czerwiec