Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy

Dyrekcja i wychowawcy klas Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
w roku szkolnym 2017/2018:

 

Dyrektor:
mgr Stefania Kramarzewska
a

Wicedyrektorzy:
mgr Iwona Klimczak
mgr inż. Piotr Rossa

a

Wychowawcy klas:

III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte:

1a – mgr Adrianna Kurosz

1b – mgr Anna Kołodziej

a

2a – mgr Monika Mihułka

2b – mgr Piotr Lenort

2c – mgr Joanna Bojko

aaa

3a – mgr Marta Kuropatnicka

3b – mgr Elżbieta Kawecka
aaa

 aaa 

Technikum nr 1 w Głogowie:

1Tf – mgr Edyta Więckowska-Cymbaluk
1Ta – mgr inż. Joanna Jacenik
1Tg – mgr inż. Gabriela Szuba-Somerska
1Th – mgr Barbara Szumna

a

2Tf – mgr Anna Masternak

2Tg – mgr Małgorzata Czarnik

2Th – mgr Danuta Koszela

aaa

3Tf – mgr inż. Maciej Paluch
3Tg – mgr Agnieszka Hawro
3Th – mgr Iga Kłosowska – Piekarska
3Tw – mgr Andrzej Czerwiec

aaa

4Tf – mgr Marzena Struzik-Szwed
4Tg– mgr Bożena Mazur – Kasprzyszak
4Th – mgr Irena Lodczyk
4Tw – mgr Magdalena Gościańska