Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy

Dyrekcja i wychowawcy klas Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
w roku szkolnym 2023/2024:

 

Dyrektor:
mgr inż. Piotr Rossa
a

Wicedyrektorzy:

mgr inż. Joanna Jacenik

mgr Iwona Klimczak

a

Kierownik kształcenia praktycznego:

mgr Jolanta Głośna

a

Wychowawcy klas:

a

  III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte
 a
  I A – mgr Anna Podgórska
  I B – mgr Joanna Bojko
  I C – mgr Marta Kuropatnicka
  I D – mgr Monika Mihułka
a
  II A – mgr Marzena Struzik-Szwed
  II B – mgr Barbara Tomaszewska
  II C – mgr Julita Karwecka
  II D – mgr Ewa Czajkowska
a
  III A – mgr Małgorzata Czarnik
  III B – mgr Ewa Antał-Żybura
  III C – mgr Adrianna Kurosz
a
  IV A – mgr Anna Kołodziej
  IV B – mgr Sławomir Cuper
 
 
  Technikum nr 1
a
  I Ta – mgr Edyta Więckowska-Cymbaluk
  I Tb – mgr Anna Przybylska
  I Tc – mgr Iga Kłosowska-Piekarska
 a
  II Ta – mgr Anna Szczepańska-Czwięczek
  II Tb – mgr Gabriela Trzeciak
  II Tc – mgr Irena Lodczyk
  II Td – mgr Magdalena Gościańska
 
  III Ta – mgr Renata Napierała

  III Tb – mgr Artur Nowakowski
  III Tc – mgr inż. Róża Pierzchalska
a
  IV Ta – mgr Anna Masternak
  IV Tb – mgr inż. Gabriela Szuba-Somerska
  IV Tc – mgr inż Danuta Koszela
 
  V Td – mgr inż. Maciej Paluch
  V Te – mgr Agnieszka Hawro
  V Tf – mgr Sylwia Olejnik