Egzamin zawodowy 2016

Sesja wrzesień- październik:

a

Część pisemna   –  6 października 2016r.  (czwartek)

a

Egzaminy w  kwalifikacjach  E15, M06, M08, M11, M39, E13, E16, E20:

a
* E15  – godz. 10.00 – sala 17
* M06 – godz. 10.00 – sala 07 (forma elektroniczna)
* M08 – godz. 10.00 – sala 07 (forma elektroniczna)
* M11 – godz. 10.00 – sala 17
a
* M39  – godz. 12.00 – sala 17
* E13  – godz.  12.00 – sala 17
a
* E16 – godz. 14.00 – sala 17
* E20 – godz. 14.00 – sala 17

a
Każdy egzamin trwa 60 minut.

a

Część praktyczna – dokumentacja  11 października 2016r.  (wtorek)

a

Egzaminy w kwalifikacjach  M34, M39, E20:

a
* M34  – godz.13.00 – sala 17   czas trwania egzaminu: 120 minut
* M39 – godz. 13.00 – sala 16   czas trwania egzaminu: 120 minut
* E20 – godz. 13.00 – sala 16   czas trwania egzaminu: 180 minut