Drobne zmiany w planie lekcji

Nowy plan lekcji, który będzie obowiązywał od 2 listopada 2015 r. dostępny jest na stronie internetowej szkoły.