Zebrania

Przypominamy, że 18 maja 2016 r. odbędą się zebrania z Rodzicami.

1630 – Rada Rodziców.

1700 – Spotkania z wychowawcami.

1700 – 1800 – Konsultacje z nauczycielami.