Quiz o krajach obcojęzycznych

W dniu 12.10.2016 r. odbył się quiz o krajach obcojęzycznych.

a

Więcej w zakładce Z życia szkoły.